Sensorer for Nettstasjonsovervåking

Scandinavian Electric As har kompetanse og løsninger for sensorer til Nettstasjonsovervåking (NSO). Type og løsning vil kunne variere ut i fra hva slags innganger som finnes på konsentrator/RTU/Kommunikasjonsenheten som velges. Nedenfor er listet opp de sensorene som nettselskapene pr.dato har oppgitt som mest aktuelle.

Vi har også sensorer som kan kobles opp mot 4-20 mA eller 0-10V innganger. For sistnevnte kreves 24V AC/DC forsyning. Ved behov som ikke dekkes av opplistede variantene, ta kontakt så vil vi prøve å finne en løsning.

Sensorer for NSO;
  • Temperatursensor for plassering i dykkerør på trafo (PT100 eller PT1000)
  • Temperatursensor for montering på trafokasse e.l. (PT100 eller PT1000)
  • Nivå/Flomsensor med alarmrelè for tilkobling mot digital inngang (l/0-inngang)
  • Fuktsensor med alarmrelè for tilkobling mot digital inngang (l/0-inngang)
  • Åpen dør sensor/magnetkontakt for tilkobling mot digital inngang (l/0-inngang)

Kontaktpersoner for NSO;

Andre Gulliksen, mob: 92 40 42 60/ mail: andre.gulliksen@scel.no