Overspenningsvern

Overspenninger på forsyningsnettet fører til stor skade, ødeleggelse eller brann i elektrisk utstyr.

Overspenninger på nettet skyldes som oftest lynnedslag, men kan også ha andre årsaker, som f.eks. induserte spenninger eller bryter-operasjoner.
For å beskytte en installasjon mot overspenninger blir det montert inn et overspenningsvern. Dette demper en eventuell overspenning ved å lage en utjevning til jord, slik at bare rest spenning slipper inn på installasjon. Scandinavian Electric leverer overspenningsvern både som enkelt produkter og som pakkeløsninger som dekker de vanligste installasjoner.

Beskytt dine tekniske installasjoner mot overspenninger!

Produktansvarlig Overspenningsvern

Terje Buch
Telefon: 918 46 809

Kjell S. Norberg

Telefon: 911 47 371