Nettstasjonsovervåking/NSO

Scandinavian Electric AS har kompetanse og løsninger for å innhente sann-tids måledata fra distribusjonsnettet. Dette utstyret er beregnet for oppgradering av nettstasjoner og masterarrangementer.

Bred kompetanse innen elektro


Vi har lang erfaring innen elektroprodukter og løsninger, og leverer utstyr for:
  • Nettanalyse
  • Jordfeilovervåkning
  • Fasekompensering
  • Overspenningsvern
  • KWh-målere ( seriemåling)
  • Strømtransformering
  • Ladestasjoner for El-biler

Last ned produktkatalog for nettselskaper
Kontakt;

Andre Gulliksen
Telefon: 924 04 260
E-post: andre.gulliksen@scel.no

Kjell S. Norberg
e-post:
ksn@scel.no