SE-SGK300 - Alarmer og feilsøking

Lyd

Betydning

Tiltak

Sensor

4 «pip» med 1 sekunders mellomrom


Sabotasjealarm
Sensoren fjernes fra montasjeplaten

Sett sensoren tilbake på montasjeplaten med logoen vendt mot bruker

Intelligent varmesensor
Korte «pip» med noen sekunders mellomrom


Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (overopphetingskontroll). Dette er før-alarmsignalet til den intelligente varmesensoren, som avgis ett minutt før komfyren blir slått av. Hvis alarmen ble aktivert av en vanlig matlagingssituasjon, trykk på trykknappen til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet - dette medfører at den intelligente varmesensoren automatisk reduserer sensitiviteten og forhindrer at komfyren blir slått av.


Trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren under forvarselet.

Intelligent varmesensor

Gjentatte hurtige «pip, pip, pip»


Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (Alarm for overopphetingskontroll) - komfyren er blitt slått av.

Vri først alle bryterne til "0" og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.


Styringsenhet
Korte «brum» med noen sekunders mellomrom

Dette er før-alarmsignalet til styringsenheten, som avgis ett minutt før den intelligente tidsbryteren slår av komfyren. Ett trykk på knappen til den intelligente varmesensoren under forvarselet vil forhindre at komfyren blir slått av.


Trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren under forvarselet.

Styringsenhet

Et kort signal med ca. 5 sekunders mellomrom

Komfyren er blitt slått av som følge av den intelligente tidsbryterfunksjonen, registrering av alarmsignalet til en ekstern alarm (røyk, karbonmonoksid eller gass) eller som følge av at overopphetingskontrollen har registert en farlig høy temperatur eller en for rask temperaturstigning.


Vri først alle bryterne til "0" og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.


Styringsenhet
Et kort signal, fulgt av et langt signal ("bru-bruum"), med ca. 5 sekunders mellomrom


Komfyren er blitt slått av som følge av at den automatiske feildiagnosen har registert en midlertidig feil i forbindelsen mellom den intelligente varmesensoren og styringsenheten, eller i funksjonen til en del av systemet. Alarmen for den automatiske feildiagnosen kan også bli aktivert av at den intelligente varmesensoren ikke er plassert på sin opprinnelige plassering eller at den ikke er blitt installert på riktig måte.


Vri først alle bryterne til "0" før du slår av strømmen i ca. 15 sekunder ved bruk av kurssikringen. Kontroller at den intelligente varmesensoren er plassert på monteringsplaten, med logoen vendt mot brukeren (på samme langside som magneten). Kontakt forhandleren av produktet dersom problemet vedvarer.


Styringsenhet

To korte "brum" (etter å ha slått av sikkerhetslåsen)


Sikkerhetslåsen er blitt slått av og strømmen er koblet til komfyren igjen.

Komfyren kan nå brukes

Styringsenhet

Ett signal hver time eller hver halvtime


Det har oppstått en feil i identifiseringen av komfyren

Gjenta innstillingsprosedyren som er beskrevet i avsnitt 11 under overskriften "Styringsenheten signalerer hver time eller halvtime".


Intelligent varmesensor (og styringsenhet)
Et signal hvert minutt

Den intelligente varmesensoren har svakt batteri

Skift ut batteriet (se video under)
Benytt 2 x CR2032.

Ett trykk på sensorknappen utsetter batterialarmen i 12 timer.

Slik bytter du batteri på Komfyrvakt SE-SGK300