SE1000 - Bruksanvisninger og dokumentasjon

Det er gjort enkelte endringer i innstillingene mellom versjonene av SE1000. Se derfor til at du laster ned rett brukermanual for ditt produkt. Versjonsnummer finner du på klistrelappen på undersiden av produktet, som vist på bildet.


Sensormerking: Manualer:
Instruksjonsfilmer:
(Se liste under)
Gen. 1
BOM-revB-ver3
BOM-revC-ver1
BOM-revD-ver1
BOM-revE-ver1
BOM-revE-ver2
BOM-revE-ver3
1, 2, 4, 5,
7, 8, 9, 10
Gen. 2
BOM-revF-ver1
BOM-revF-ver2

1, 2, 4, 5,
7, 8, 9, 10

Gen. 3 BOM-revG-ver2
71IR
3, 2, 6,
8, 9, 10
Sensormerking Versjonsnummer SE1000