SE1000 Alarmer og feilsøking

Alarmsignaler

Lyd

Betydning

Tiltak

Sensor

4 «pip» med 1 sek. intervall
Sabotasjealarm

Sensoren fjernes fra montasjeplaten


Sett sensoren tilbake på montasjeplaten med lampen vendt mot bruker

Sensor
Korte «pip» med få sek. intervall


> Spill lyd


For-alarm

Sensoren varsler fare i 20 sek. før platetoppen kobles ut


Hvis alarmen ble utløst under vanlig matlaging: Trykk én gang på sensordekselet mens for-alarmen høres. Alarmen vil skrus av og følsomheten justeres litt ned

Sensor

9 raske "pip" etterfulgt av et langt "pip"


> Spill lyd


Utkoblingsalarm

Avklar situasjonen.
Trykk én gang på sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen.

Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen


Komfyrstikkontakt

Kort «ring» med 5 sek. intervaller


> Spill lyd

Strømløs platetopp

Platetoppen har blitt utkoblet

Trykk én gang på sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen.

Hvis platetoppen ikke kan slås på igjen:
Platetoppen er låst på grunn av flere alarmer for maks temperatur på samme tid. Lås opp ved å slå av platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder.

Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen


Komfyrstikkontakt
Kontinuerlig «ring»


> Spill lyd

Strømløs platetopp

Platetoppen er for varm til å slås på igjen

Vent til platetoppen har kjølt seg ned og komfyrstikkontakten avgir korte brum/ring med intervaller på 5 sekunder, som beskrevet i punktet over.

Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen


Komfyrstikkontakt
Kort og langt «ring» annenhver gang med intervaller på 5 sek.


> Spill lyd

Strømløs platetopp pga. systemfeil

Platetoppen har blitt utkoblet på grunn av en midlertidig feil (automatisk feildiagnose)

Trykk én gang på sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen.

Hvis platetoppen ikke kan slås på igjen, følg anvisningene under og trykk igjen:
 Alt. 1: Kontroller at sensoren sitter tett inntil montasjeplaten, og at den er plassert riktig vei. Lampen (A) skal vende mot brukeren. Rengjør sensoren med en lofri klut fuktet med såpevann. Trykk én gang på sensordekselet.
Alt. 2: Avstill alarmen ved å slå av platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder.
Alt. 3: Hvis feildiagnosen slår av platetoppen igjen, må forhandleren kontaktes. Hvis platetoppen stadig blir slått av grunnet feildiagnosen, kan den bare brukes i 5 minutter om gangen ved at strømforsyningen slås av i 15 sekunder som beskrevet over (EN-krav).

Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen


Sensor (og k
omfyrstikkontakt)
Ett «pip» og «ring» i minuttet> Spill lydBatterialarm

Sensoren har svakt batteri

Sensoren er utrangert og må skiftes ut.

Sensoren gir beskjed 1-2 måneder før batteriene går tomme. Det anbefales å bytte sensor umiddelbart. Ta kontakt med din elektriker eller en forhandler. Batterialarmen kan utsettes i 12 timer ved å trykke én gang på dekselet til sensoren. Etter 12 timer vil alarmen starte igjen for å minne deg om at sensoren må byttes. Når batteriene har gått tomme, kan platetoppen bare brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav).

Solcellepanel og batteri

Sensoren har en forventet levetid på inntil 10 år. Ved mange alarmer, lav temperatur eller dårlig lys i rommet kan levetiden reduseres betraktelig. Sensoren drives med solceller og integrerte batterier som ikke kan byttes.

Sensoren er tom for batteri

Hvis du ikke bytter sensor, vil den gå tom for batteri, og platetoppen slås av (EN-krav). Når dette skjer vil komfyrstikkontakten avgi alarm; et kort og et langt ring annen hver gang hvert 5. sekund.

Du kan aktivere 5 minutters koketid og avstille komfyrstikkontaktens batterisignal ved å slå av platetoppens strømforsyning (i sikringsskapet) i 15 sekunder før du slår den på igjen. Etter 5 minutter slås platetoppen av igjen. Denne situasjonen vil vedvare inntil ny sensor er montert (EN-krav).

Husk at utrangerte sensorer må resirkuleres riktig.

SE1000 - Bruksanvisninger

Last ned bruksanvisninger, guider og
annen dokumentasjon for SE1000

Gå til SE1000 - Bruksanvisninger og dokumentasjon