Derfor piper komfyrvakten

Komfyrvakten er et sikkerhetsprodukt. For at den skal fungere optimalt og slå ut på riktig tidspunkt, er det avgjørende at den er korrekt plassert, og at den er innstilt på riktig følsomhetsnivå.

Vær obs på at feil montering eller innstilling kan føre til at komfyrvakten varsler for ofte, eller for sjelden.

Komfyrvakten varsler med ulike alarmsignaler i form av "pip/ring/brum" ved faretruende høye temperaturer, eller dersom det er et problem med produktet.


Dette gjør du hvis komfyrvakten piper

1. Avklar situasjonen dersom alarmen skyldes høye temperaturer på kokeplaten.
2. Merk deg alarmsignalet
3. Velg ditt produkt under, og følg tiltak som er beskrevet i alarmoversikten.
4. Dersom du fortsatt har problemer, kontakt din forhandler/elektriker.

Alarmoversikt for komfyrvakter fra Scandinavian Electric / Innohome

Velg din komfyrvakt-modell under:

SE-SGK300
SE-SGK300 kjennetegnes ved at den 5-polede pluggen mellom styringsenheten og komfyrstikkontakten er blå. Sensoren festes med magnet på en spesiell montasjebrakett.

Styringsenheten er merket VERSJON 2014-XSE11
SE11 kjennetegnes ved at den 5-polede pluggen mellom styringsenheten og komfyrstikkontakten er hvit. Sensoren festes med magnet direkte på en metallisk overflate (ingen montasjebrakett).

Styringsenheten er merket VERSJON 2011-X eller 2012-XSE1000
Komfyrvakt SE1000 fra Scandinavian Electric (Innohome)SE1000PP