Komfyrvakt

Komfyren er den største brannkilden i hjemmet, og kilde til nesten halvparten av brannvesenets utrykninger. Med komfyrvakt fra Scandinavian Electric slås komfyren av automatisk før brannen oppstår.


Slik virker komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en komfyrstikkontakt. Sensoren overvåker kokeplatene og utløser en alarm hvis den oppdager fare for brann. Om ingen reagerer på denne, gir den beskjed til komfyrstikkontakten om å kutte strømmen til komfyren / platetoppen.

Krav om komfyrvakt i nye elektriske anlegg

Siden 2010 har det vært et krav i installasjonsnormen NEK 400 at det skal installeres fast montert komfyrvakt i alle nye elektriske anlegg på kjøkken. I eldre kjøkken er ikke komfyrvakt påbudt, men sterkt anbefalt.

Komfyrvakter fra Scandinavian Electric

Vår nyeste modell, SE1000, kommer med nytt design, solcelledrevet trådløs sensor og multisensorteknologi. Du får den i to varianter, for fast installasjon (SE1000) og for selvmontering (SE1000PP).

SE1000

SE1000PP
Utgåtte modeller

SE-SGK300 SE11

SE-SGK300 kjennetegnes ved at den 5-polede pluggen mellom styringsenheten og komfyrstikkontakten er blå. Sensoren festes med magnet på en spesiell montasjebrakett.

Styringsenheten er merket VERSJON 2014-X


SE11 kjennetegnes ved at den 5-polede pluggen mellom styringsenheten og komfyrstikkontakten er hvit. Sensoren festes med magnet direkte på en metallisk overflate (ingen montasjebrakett).

Styringsenheten er merket VERSJON 2011-X eller 2012-X


Hvorfor komfyrvakt?