Fasekompensering

Fasekompensering fra SE

Fasekompensering fra SE er en enkel måte å spare energi og penger på. Mange E-verk og bedrifter utnytter ikke strømnettet godt nok, noe som gir et økonomisk og miljømessig tap.

Scandinavian Electric AS er på markedet med løsningen som eliminerer dette problemet.


Komplett program på fasekompenseringsutstyr

I tillegg til komplett program på fasekompenseringsutstyr, leverer løse kondensatorelementer for direkte kompensering eller automatisk regulerte banker for sentralkompensering i større anlegg.

Vi leverer både på lavspennings- og mellomspenningsnivå, fra 1kVAr opp til 1000kVAr.

Vi tilbyr analyse av nettet som dokumenterer det reaktive effektbehovet

I tillegg gir vi en komplett harmonisk analyse av det aktuelle nettet. Ut fra dette kan vi verifisere størrelsen og typen kondensatorbatteri som en trenger til det aktuelle anlegget.
Vi kan også fortelle bedriften hvor lang inntjening de vil ha på anlegget. Vanlig inntjeningstid ligger i området 15-20 måneder.

Produktansvarlig Fasekompensering:

Richard Berg
Telefon: 911 47 389

Andre Gulliksen
Telefon: 924 04 260