Energimåling


Energimåling fra SE

Vi tilbyr kWh-målere som enkeltkomponenter eller som et komplett målersystem med muligheter for fjernavlesning.

Vi leverer modulære 1-fase og 3-fase direktemålere som bygger 1, 2, 4 eller 8 moduler. Disse målerne brukes i all hovedsak som minusmålere og energi målere med følgende bruksområder: Borettslagsleiligheter, hybelleiligheter, campingplasser, marinaer etc.

Scandinavian Electric leverer også energimålere med innebygget kommunikasjon til fellesmålings anlegg etc. Målerne kommuniserer på strømnettet (PLC=Power Line Communication). Vi har også målere med ekstra S0 inngang for måling av andre energikilder. Våre målere er godkjent av Justervesenet/MID. På den måten kan du være trygg på at du kjøper et sikkert produkt.


AMS Avanserte måle og styresystemer.

SE leverer et komplett program av energimålere med integrert kommunikasjon og innsamlingssystem for nettselskaper.

Produktansvarlig for kWh-målere


Mikael Salsheden
telefon: 417 93 810

Andre Gulliksen
tlelefon: 924 04 260

Produktansvarlig for Fasekompensering

Richard Berg
telefon: 911 47 389