Komfyrvakt - feilsøking og dokumentasjon

Velg din modell:

SE-SGK300
SE-SGK300 kjennetegnes ved at den 5-polede pluggen mellom styringsenheten og komfyrstikkontakten er blå. Sensoren festes med magnet på en spesiell montasjebrakett.

Styringsenheten er merket VERSJON 2014-XSE11
SE11 kjennetegnes ved at den 5-polede pluggen mellom styringsenheten og komfyrstikkontakten er hvit. Sensoren festes med magnet direkte på en metallisk overflate (ingen montasjebrakett).

Styringsenheten er merket VERSJON 2011-X eller 2012-XSE1000
Komfyrvakt SE1000 fra Scandinavian Electric (Innohome)SE1000PP